Avtorji

  • France Križanič
  • Jan Žan Oplotnik
  • Alenka Kavkler
  • Vasja Kolšek

O povpraševanju po delu in kapitalu pri pomembnejših evropskih proizvajalcih električne energije ter specifike HSE

Gospodarska gibanja 469

Povzetek

Analiza obnašanja osmih velikih energetskih družb v sedmih državah članicah EU je pokazala, da je elastičnost njihovega povpraševanja po delu glede na končno porabo električne energije 0.5, glede na cene te energije za industrijski odjem 0.3 in glede na stroške dela po zaposlenem -0.2. Elastičnost povpraševanja po kapitalu na končno porabo električne energije je 0.8, na cene električne energije za industrijski odjem v celotnem območju evra pa 0.5.

V obdobju 2009 do 2012 je imel HSE med devetimi primerjanimi energetskimi družbami izrazito atipični cikel. Po pričakovanem odzivu na tržne razmere bi moral HSE leta 2012 imeti za 212 manj zaposlenih in za 450 milijonov evrov manj angažiranih sredstev od dejanskega stanja. Ker HSE verjetno ne more deinvestirati, ne da bi izgubil potrebno diverzifikacijo proizvodnje električne energije, mu preostane le še ekspanzivna poslovna politika.

Ključne besede: organizacija panoge in makroekonomija, proizvodnja električne energije, energetika in makroekonomija
JEL: L16, L94, Q43

  • ŠE NISTE NAROČNIK?

    Naročite se na revijo in prejmite brezplačen dostop do člankov.

    Naročite revijo

Prijava za obstoječe člane

Vpiši uporabniško ime in geslo:

Pozabili geslo? Naročite se