Publikacije

Ugotovitve, komentarje in rezultate inštitutskega dela raziskovalci EIPF že od leta 1971 predstavljajo javnosti skozi mesečno publikacijo "Gospodarska gibanja".

Gospodarska gibanja

Empirične analize raziskovalne skupine EIPF - s področja nacionalnega in svetovnega gospodarstva - temeljijo na uporabi sodobnih ekonometričnih, matematično-statističnih in prognostičnih metod. Raziskovalna skupina EIPF je v desetletjih dela ustvarila obsežno banko podatkov in njihovo specifično metodologijo čiščenja, kar omogoča oblikovanje kakovostnih napovedi gospodarskih gibanj. EIPF je prek projekta LINK vključen v napovedovanje svetovne gospodarske rasti in je izdelal vrsto specifičnih metodologij za napovedovanje gospodarskih gibanj v Sloveniji in območju EU. EIPF vzdržuje makroekonomski kratkoročni model slovenskega gospodarstva in od leta 2008 tudi kratkoročni ekonometrični model delovanja gospodarstev na območju evra in prognoz gospodarskih gibanj v tem območju.

EIPF je razvil tudi metodologijo merjenja učinkov večjih investicijskih projektov na slovensko gospodarstvo, modele regulatornega kapitala oziroma doseganja kapitalskih standardov za banke, zavarovalnice in druge finančne posrednike ter modele ocenjevanja različnih vrst tveganj pri poslovanju gospodarskih subjektov in pri tem upošteval najboljše prakse v svetovnem merilu.

Članki revije Gospodarska gibanja

Delovni zvezki

Metodološka orodja

Konference

Prijava za obstoječe člane

Vpiši uporabniško ime in geslo:

Pozabili geslo? Naročite se