Predstavitev

Aleksander Bajt
Red. prof. dr. Aleksander Bajt, ustanovitelj inštituta leta 1963

Začetek raziskovalnega dela EIPF sega v leto 1963. EIPF je začel delovati pod taktirko prof. dr. Aleksandra Bajta in se je že od vsega začetka usmeril v raziskave na področju makroekonomije, ocenjevanje tekočih in napovedovanje prihodnjih gospodarskih gibanj. Kot neodvisni inštitut je EIPF spremljal ukrepe nosilcev ekonomske politike in pri tem uporabljal svoja analitična orodja, ki jih raziskovalci programske skupine EIPF še danes aktivno uporabljajo in nadgrajujejo.

Po osamosvojitvi so se analize EIPF s širšega področja bivše države preusmerile predvsem na slovensko gospodarstvo in države EU ter evro območje, zadnja leta pa tudi na države srednje in vzhodne ter jugovzhodne Evrope.

V zadnjih letih se je predmet raziskovalnega področja EIPF razširil še na prostor širše mednarodne integracije in ocenjevanje gospodarskih gibanj glede na globalno gospodarsko klimo in gospodarska gibanja v drugih delih sveta.

Empirične analize raziskovalne skupine EIPF - s področja nacionalnega in svetovnega gospodarstva - temeljijo na uporabi sodobnih ekonometričnih, matematično-statističnih in prognostičnih metod. Rezultati inštitutskih raziskav EIPF poskušajo nenehno dodajati svoj del k sodobni ekonomski teoriji, komparativni ekonomiki in ekonomski politiki ter dajejo strokovno podlago za odločitve vodilnih kadrov v podjetjih, kot tudi oblikovalcev ekonomskih politik.

V preteklosti je EIPF s svojim delom oblikoval bogato empirično podlago in ustrezno informacijsko podporo mnogim ekonomskim subjektom in vodilnim kadrom gospodarskih družb za oblikovanje smiselnih odločitev gospodarskih subjektov na Slovenskem ter tudi nosilcem slovenske ekonomske politike za odločitve glede različnih strateških vprašanj. Rezultati raziskovalnega dela EIPF tako vplivajo na ravnanje slovenske ekonomske politike in slovenskih podjetij, ob pričakovani krepitvi konkurenčnosti našega gospodarstva, povečevanju dodane vrednosti, gospodarskega razvoja in rasti.

Prijava za obstoječe člane

Vpiši uporabniško ime in geslo:

Pozabili geslo? Naročite se