Bine Kordež

Je večina gospodarstva res prezadolžena?

Gospodarska gibanja 468

Verjetno bi težko našli koga, ki se ne bi strinjal s trditvijo, da je stanje našega gospodarstva slabo. Ob vsakodnevnih informacijah o slabih kreditih, prezadolženosti, težavah tega ali onega podjetja, je razumljivo posploševanje takega stanja kar na celotno gospodarstvo, seveda z nekaj redkimi izjemami (začenši s Krko, pa še kakšno tuje podjetje bi se našlo). Veliko gospodarskih družb ima res težave s financiranjem, z dobičkonosnostjo, z izplačevanjem primernih plač, mnogo jih je v postopkih prisilnih poravnav in stečajev – vseeno pa analize vseh podjetij pokažejo, da nabor podjetij, v katerih se ne srečujejo s finančnimi problemi, ni tako majhen, pravzaprav je večji od pričakovanj.

  • ŠE NISTE NAROČNIK?

    Naročite se na revijo in prejmite brezplačen dostop do člankov.

    Naročite revijo

Prijava za obstoječe člane

Vpiši uporabniško ime in geslo:

Pozabili geslo? Naročite se